Zabezpečenie kvality

Spoločnosť Betatherm Kft. od počiatkov vyrába svoje produkty vyhovujúc vysokým kvalitatívnym požiadavkam. Neodpustiteľnou podmienkou k tomu je vybudovanie dobre fungujúceho systému zabezpečenia kvality. Naše výsledky principiálne ovplyvňuje v roku 2001 zavedený systém riadenia kvality podľa normy MSZ EN ISO 9001:2001, ktorého aplikáciu a rozvoj považujeme za prvoradý. Pre našu firmu je charakteristický neustály rozvoj. Keďže naša spoločnosť dbá o nepretržitú inováciu a ochranu prostredia, v roku 2009 úspešne zaviedla podľa normy MSZ EN ISO 14001:2005 pripravený riadiaci systém so zreteľom na životné prostredie. Dobre vybudovaný a prevádzkovaný integrovaný riadiaci systém je pre našich zákazníkov zárukou, že naše výrobky sú vysokej kvality.

logo