Asigurarea Calității

Betaherm Kft. a fabricat încă de la început produse care satisfac cerinţe înalte de calitate. Condiţia indispensabilă a acestui fapt l-a constituit crearea unui sistem de asigurare a calităţii care să funcţioneze bine. Rezultatele noastre au fost influenţate în mare măsură de sistemul de management al calităţii corespunzător standardului MSZ EN ISO 9001:2001, a cărui aplicare şi ameliorare o considerăm prioritară. Societatea noastră este caracterizată de o dezvoltare continuă. Având ca obiectiv dezvoltarea continuă şi protecţia mediului, societatea noastră a introdus cu succes în 2009 sistemul de management MSZ EN ISO 14001:2005 centrat pe protecţia mediului înconjurător. Sistemul integrat de management, bine conformat şi aplicat, garantează clienţilor noştri un nivel ridicat de calitate al produselor noastre.

logo